"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan KHALIFAH di BUMI.."
[Surah Al-Baqarah: 30]


Sunday, December 9, 2012

Kenali Para Malaikat

Jabal Hira', tempat di mana Rasulullah SAW pertama kali bertemu dengan Malaikat Jibril

Malaikat adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki akal seperti penciptaan Manusia dan Jin. Diciptakan daripada cahaya, Malaikat merupakan makhluk yang sentiasa taat kepada perintah Allah SWT dan tidak pernah menderhakai perintah daripada Allah SWT.

Sifat-sifat Malaikat
   1. Mempunyai sayap, dua, tiga, empat ataupun lebih.
   2. Mempunyai kudrat untuk melakukan sesuatu
   3. Taat pada perintah Allah tanpa pernah mengingkari
   4. Tidak makan dan tidak minum 
   5. Tidak bernikah dan tidak diperanakkan
   6. Makhluk daripada Cahaya
   7. Mempunyai kelebihan kekuatan
   8. Tidak mempunyai wawasan


Malaikat yang Wajib Diketahui serta Tugasannya

   1. JIBRIL       : Menyampaikan wahyu kepada para Ambiya. Menjadi perantaraan antara Allah dan Rasul. Merupakan ketua bagi para Malaikat.

   2. MI'KAIL    : Mewakilkan untuk memberi rezeki kepada para makhluk. Menurunkan hujan

   3. IS'RAFIL    : Meniup sangka kala.
 
   4. IZRAIL       : Mencabut nyawa

   5. RA'QIB      : Mencatat amalan kebaikan

   6. A'TIB         : Mencatat amalan keburukan

   7. MUNKAR : Menyoal di dalam kubur

   8. NAKIR      : Menyoal di dalam kubur

   9. RIDWAN  : Penjaga Syurga

   10. MALIK   : Penjaga Neraka


Berapakah Bilangan Malaikat?

Bilangan Malaikat ini tidak diketahui. Namun Malaikat merupakan makhluk yang mempunyai bilangan yang terbesar di antara makhluk-makhluk yang lain, dan mereka juga adalah tentera-tentera Allah.


Amalan-amalan Malaikat yang Lain
   1. Mencari majlis-majlis ilmu
   2. Memelihara manusia dengan yang selainnya
   3. Ada yang bersujud dan yang merukuk hingga ke hari Kiamat
   4. Hanya bertasbih dan beribadah
   5 Membantu umat Islam di dalam peperangan


Persamaan Antara Malaikat, Manusia dan Jin
   1. Diciptakan
   2. Bebas merdeka
   3. Taklif
   4. Mati
   5. Berakal
   6. Wujud

________
daripada nota Aqidah II bersama doktor Raud
Fakulti Syariah, Universiti Mu'tah, Jordon

0 comments:

Post a Comment

Renungan bersama...

Sebarkan ilmu walau sedikit cuma. Mungkin ada percampuran ilmu yang tidak ilmiah disampaikan di dalam blog ini, namun harapannya agar semua lapisan masyarakat dapat mengambil sesuatu - kalau tidak banyak, sedikit - Tidak sekadar lapisan masyarat yang berilmu, mencintai ilmu dan yang punya kesedaran ilmu agama sahaja yang mendapat manfaatnya...

"Jika orang-orang ilmuan hanya mahu mengajar kepada orang-orang yang hanya ada kesedaran sahaja, orang-orang yang masih belum mendapat kesedaran pula, tanggungjawab siapa?"
 

khalifahBumi Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger