"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan KHALIFAH di BUMI.."
[Surah Al-Baqarah: 30]


Friday, January 6, 2012

Kenali Yahudi; Sejarah, Budaya, Agama dan Aqidah merekaSejarah Yahudi

Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama atau suku bangsa. Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Diketahui pula bahawa Israel adalah gelaran bagi nabi Yaakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi saalam. Mereka menganggap bahawa bangsa mereka merupakan bangsa yang terpilih  dan merupakan anak-anak Allah. (Quran: 5, 18)

Agama Yahudi adalah kombinasi antara agama dan suku bangsa. Kepercayaan semata-mata dalam agama Yahudi tidak menjadikan seseorang menjadi Yahudi. Di samping itu, dengan tidak memegang kepada prinsip-prinsip agama Yahudi tidak menjadikan seorang Yahudi kehilangan status Yahudinya. Tetapi, definisi Yahudi undang-undang kerajaan Israel tidak termasuk Yahudi yang memeluk agama yang lain.

Istilah Yahudi diambil menurut salah satu pecahan dari dua belas pecahan Suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putera Yakub, seorang nabi yang hidup sekitar abad 18 SM dan bergelar Israil. Seluruh keturunan dari 12 putera Yakub (Israel) itu dikenali dengan sebutan Bani Israil (keturunan langsung Israil) yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi Suku Israil.

Setelah berabad-abad turunan Yahudi berkembang menjadi bangsa yang dominan dari Bani Israel, sehingga sebutan Yahudi tidak hanya ditujukan kepada orang-orang dari keturunan Yahuda, tapi juga kepada segenap keturunan dari Israel (Yakub).

Pada awalnya bangsa Yahudi hanya terdiri dari satu kelompok keluarga di antara banyak kelompok keluarga yang hidup di tanah Kan’an pada abad 18 SM. Ketika terjadi bencana kelaparan di Kan’an, mereka pergi mencari makan ke Mesir, yang memiliki persediaan makanan yang cukup berkat perancangan nabi Yusuf alaihi salam. Bangsa Yahudi yang keluar menuju ke Mesir adalah seramai 70 orang. Karena kedudukan Yusuf yang tinggi di DinastiHyksos, Mesir, maka seluruh anggota keluarga Yaakub diterima dengan baik di Mesir bahkan diberi tanah untuk pertanian di bagian timur laut Mesir.(Quran, 6:93-100)

Pada akhirnya keseluruhan bangsa Israel, tanpa memandang warga negara atau tanah airnya, disebut juga sebagai orang-orang Yahudi dan begitu juga dengan keseluruh penganut ajarannya disebut dengan nama yang sama.

Kerana kekejaman Firaun yang tak terkira terhadap bani Israel (Quran, 28, 4-6), Allah SWT telah mengirim nabi Musa AS masa itu, dan memerintahkannya untuk membawa bani Israel keluar dari Mesir. Musa AS dan kaumnya meninggalkan Mesir, dengan pertolongan mukjizat Allah - dengan menyeberangi Laut Merah - sekitar tahun 1250 SM (Quran: 7:138).  Mereka tinggal di Semenanjung Sinai dan timur Kanaan (Palestine), dalam Al-Qur’an, nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Kanaan, (Qur’an, 5:21).

Setelah nabi Musa AS wafat, bangsa Israel tetap tinggal di Kanaan. Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi bani Israel (Quran, 2:246-247). Maka, bermulalah era beraja di zaman tersebut. Tanda kerajaan Israel pada masa tersebut adalah datangnya Tabut (yakni peti kebesaran baniIsrael yang di dalam menyimpan Taurat). Raja seterusnya ialah nabi Daud AS. Baginda telah berjaya membangunkan sebuah kerajaan berpengaruh. Selepas pemerintahannya, anaknya - nabi Sulaiman, pula diangkat menjadi raja.

Pada pemerintahan baginda, batas-batas Israel diperluas dari Sungai Nil di Selatan hingga sungai Eufrat di negara Syiria sekarang di utara. Ini adalah sebuah masa gemilang bagi kerajaan Israel dalam banyak bidang, terutama senibina. Di Baitul Maqdis (Jerusalem), nabi Sulaiman membangunkan sebuah istana dan biara yang luar biasa.

Setelah kematian nabi Sulaiman, kerajaan bani Israel (yahudi) berpecah, di utara Israel dengan ibu kota Samarria dan Di Selatan Juda dengan ibu kota Baitul Maqdis (Jerussusalam). Allah SWT mengutus ramai lagi nabi kepada Bani Israel setelah wafatnya nabi Sulaiman walaupun dalam banyak hal bani israel tidak mendengar perintah para nabi, membunuh mereka dan mengkhianati Allah. Dengan berlalunya waktu, bangsa yahudi jatuh di bawah Assyurria dan Babylon atau pergi ke Mesir sebagai pelarian.

Ketika raja Persia Kyros pada tahun 539 SM mengizinkan orang Yahudi kembali dari pelarian mereka, banyak orang Yahudi yang tidak kembali, di sinilah mulainya Diaspora, penyebaran bangsa Yahudi ke seluruh dunia. Pada tahun 63 SM, Juda dan Israel jatuh ke tangan orang Romawi dan pada tahun 70 SM, Romawi berjaya menghancurkan pemberontakan Yerusalem dan menghancurkan biara dan Juda.

Allah telah bersumpah bahawa bangsa Yahudi akan ditimpa azab sehingga hari kiamat kerana mengingkari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul (Quran, 7:167-168).


Agama dan Perayaan

Hari Sabtu merupakan hari utama yang biasa disebut hari Sabat. Antara Jumat hingga Sabtu  mereka akan menyalakan lilin dan meminum anggur serta roti yang telah diberkati. Di samping Sabat, hari besar yang lain termasuk Rosh Hashanah (Tahun Baru) dan Yom Kippur (Hari Penerimaan Taubat).

Adat dan Budaya
Kebanyakan penganut Yahudi mengikuti peraturan dalam memilih makanan yang tertulis di dalam Taurat yang melarang campuran susu dengan daging. Daging babi juga dilarang dalam agama Yahudi. Makanan yang disediakan harus menuruti undang-undang tersebut, dan daging harus disembelih oleh kaum Rabi, dinamakan kosyer.

Anak laki-laki juga diharapkan untuk disunat (sewaktu masih bayi) seperti perjanjian nabi ibrahim dengan Tuhan. Apabila seorang anak laki-laki mencapai kematangan dia akan dirayakan karena menjadi anggota masyarakat Yahudi dalam upacara yang dinamakan Bar Mitzvah. Setelah kematian seseorang, orang-orang Yahudi akan mengadakan satu minggu berkabung di mana mereka membaca Kaddish. Agama dan kemasyarakatan saling berkaitan di dalam masyarakat Yahudi. Misalnya pengambilan riba/ bunga dianggap berdosa sesama kaum Yahudi, tetapi dibenarkan dengan mereka yang bukan Yahudi.


Kitab Suci
Kitab Ibrani disebut Tanakh dan terdiri dari 24 buku yang dihimpun dari 3 kumpulan:
Torah atau Taurat (Pentateuch)
Nevi’im (Para Nabi)
Ketubim (Tulisan)
Selain itu terdapat juga Talmud yang merupakan terjemahan serta komentar mengenai Torah dari para rabi dan cendekiawan undang-undang. Ini termasuk Mishnah dan Halakah (kode undang-undang masyarakat utama penganut agama Yahudi), Gemara, Midrash danAggadah (legenda dan kisah-kisah lama).
Kabballah pula ialah teks lama yang berunsur mistik, dan menceritakan zat-zat Tuhan.


Pengenalan kepada Talmud:
Talmud merupakan Kitab Suci bagi Yahudi dan merupakan tafsiran kepada Taurat. Talmud pada asalnya adalah syariat lisan yang disampaikan secara mulut ke mulut. Kemudian seorang Hakhamat Yahudi bernama Yudas telah menulis ajaran Syafawi ini kerana takut dilupakan pada tahun 150M dan dinamakan sebagai “Mishna”. Kemudian ditambah dan disempurnakan oleh Rabai Yahuza pada 216M. Kemudian Rabai-rabai Yahudi di Babylon dan Urshalim(Palestin) membuat syarah dan tafsir kepada Mishna ini dan dinamakan sebagai “Jimara” atau “Ghimarah”. Hasil daripada ‘Mishna’ dan ‘Jimara’ ini lahirlah “Talmud”.

Kemudian pada tahun 1951 M setelah mengadakan Muktamar sebanyak 23 kali sejak tahun 1897M, Hukama’ Sohyun (Pemimpin Zionis) mengeluarkan pula Protokol Zionisme yang bersumberkan kepada Talmud ini. Maka aqidah Yahudi pada hari ini adalah bersumberkan dua kitab ini iaitu Talmud dan Protokol.


Aqidah Yahudi:

Allah Azza Wa Jalla:
Berkata Talmud:
إن النهار اثنتا عشرة ساعة: في الثلاث الأولى منها يجلس الله ويطالع الشريعة. وفي الثلاث الثانية يحكم. وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم. وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك
Maksudnya: Siang itu ada 12 jam; pada 3 jam pertama Allah duduk dan menelaah syariat, 3 jam kedua Dia menghukum, 3 jam ketiga dia memberi rezeki dan 3 jam terakhir Dia duduk dan bermain bersama Al-Hut, raja segala ikan.
إن الله إذا حلف يميناً غير قانونية احتاج إلى من يحله من يمينه وقد سمع أحد العقلاء من الإسرائيليين الله تعالى يقول: من يحللني من اليمين التي أقسمت بها ؟ ولما علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حماراً، لأنه لم يحلل الله من يمينه. ولذلك نصبوا ملكاً بين السماء والأرض اسمه (مي) لتحليل الله من أيمانه ونذوره عند اللزوم
Maksudnya: Sesunggunya Allah apabila bersumpah dengan sumpah yang tidak syar’i Dia memerlukan seseorang untuk membatalkan sumpah-Nya, dan mendengar seorang ulama’ Israel Allah berkata: “Siapa yang akan melepaskan Aku dari sumpah-Ku? Apabila sekalian hakhamat tahu akan hal ini mereka menganggap ulama’ tadi adalah keldai kerana tidak mampu melepaskan sumpah Allah. Oleh itu, mereka melantik seorang raja antara langit dan bumi bernama “Mei” untuk melepaskan Allah dari sumpahnya jika ada.
*Ini adalah aqidah yang sangat jelek. Allah S.W.T adalah Tuhan Langit, Bumi dan segala isi keduanya dan apa antara keduanya, maka mustahil Allah bersifat kemakhlukan ini. Firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim:      
Maksudnya: “Maha Suci Tuhan yang Empunya langit dan bumi, Tuhan yang Empunya ‘Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.” – Az-Zukhruf:82
Keganasan dan Kejahatan Yahudi:
Berkata Rabai Munahim:
أيها اليهود إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح الله. وأما باقي الأمم فليست كذلك، لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة
Maknanya: “Wahai Yahudi, sesungguhnya kamu adalah anak-anak manusia kerana ruh kamu daripada Allah adapun selain kamu bukan begitu (bukan manusia) kerana ruh mereka dari ruh bernajis”.- (Al-Kanzul Marsud)
إذا سرق أولاد نوح (أي غير اليهود) شيئاً، ولو كانت قيمته طفيفة جداً، يستحقون الموت، لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أعطاها الله لهم. وأما اليهود فمصرح لهم أن يضروا الأميّ، لأنه جاء في الوصايا (لا تسرق مال القريب)
Maksudnya: Apabila anak-anak Nuh (selain Yahudi) mencuri sesuatu maka walaupun sesuatu yang tiada nilai maka mereka berhak mati kerana menyalahi wasiat yang dibuat bagi mereka. Adapun Yahudi maka boleh mencederakan selain Yahudi (Ummi) kerana disebut dalam Wasiat (Wasiat 10) : “Jangan kamu mencuri harta qarib”.
Menurut ulama’ Yahudi, qarib maknanya adalah Yahudi sahaja, maka selain yahudi boleh dicuri hartanya.
مسموح غش الأميّ، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه ولا تغشه
Maksudnya: Dibenarkan menipu Ummi (selain Yahudi) dan mengambil harta mereka dengan cara riba yang keji, tetapi jika engkau menjual atau membeli daripada saudaramu se-Yahudi maka janganlah menipu dia.
اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، ومحرَّم على اليهودي أن ينجّي أحداً من باقي الأمم من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين
Maksudnya: Bunuhlah orang yang baik dari selain Israeili (Yahudi) dan haram atas yahudi membantu umat selainnya dari kecelakaan atau mengeluarkan dari lubang ia jatuh kerana itu bermakna dia menjaga kehidupan watsaniyyin.
Berkata Memanod (Rabai Yahudi):
” Adalah bagi Yahudi itu hak merogol wanita yang tidak beriman iaitu yang bukan yahudi”.
Tersebut dalam Protokol Zionis; Protokol 1:
يجب أن يكون شعارنا كل “وسائل العنف والخديعة”.
“wajib syiar kita semua adalah segala bentuk keganasan dan penipuan”.

Oleh itu, tidak hairanlah apa yang berlaku selama ini di dunia daripada pembunuhan dan keganasan yang dilakukan oleh Yahudi tidak pernah dianggap jahat atau jelik oleh mereka kerana mereka melakukannya atas suruhan agama.
Bukti-bukti ini menunjukkan Yahudi jahat kerana agamanya jahat, adapun Islam, jika ada umatnya yang jahat, bukanlah kerana Islam itu jahat tetapi kerana penganutnya itu tidak mengikuti keseluruhan ajaran Islam itu sendiri.
Seorang muslim yang membunuh seorang kafir tanpa sebab syar’i adalah berdosa pada syara’ Islam tetapi seorang Yahudi yang membunuh seorang Umami secara suka-suka dan seronok-seronok adalah ‘ibadat’ dalam agama Yahudi.
Maka jelaslah di sini bahawa kejahatan Agama Yahudi adalah sebenar-benar kejahatan dan tidak ada kejahatan yang lebih jahat daripada kejahatan Yahudi ini.
Firman Allah Taala dalam menerangkan bangsa Yahudi dalam Surah Al-Anfal ayat 55-56:
 Maksudnya: “Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, Karena mereka itu tidak beriman.  (yaitu) orang-orang yang kamu Telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).“

0 comments:

Post a Comment

Renungan bersama...

Sebarkan ilmu walau sedikit cuma. Mungkin ada percampuran ilmu yang tidak ilmiah disampaikan di dalam blog ini, namun harapannya agar semua lapisan masyarakat dapat mengambil sesuatu - kalau tidak banyak, sedikit - Tidak sekadar lapisan masyarat yang berilmu, mencintai ilmu dan yang punya kesedaran ilmu agama sahaja yang mendapat manfaatnya...

"Jika orang-orang ilmuan hanya mahu mengajar kepada orang-orang yang hanya ada kesedaran sahaja, orang-orang yang masih belum mendapat kesedaran pula, tanggungjawab siapa?"
 

khalifahBumi Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger