"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan KHALIFAH di BUMI.."
[Surah Al-Baqarah: 30]


Thursday, May 17, 2012

Hukum Wanita Memakai Rambut Palsu, Mencukur Kepala dan Membuat Pembedahan RambutIslam sangat menitik beratkan penjagaan rambut samada menyikat, merapi, mendandan, memotong dengan kemas (bagi lelaki) atau memanjangkan (bagi wanita), menyinarkan, menyapu minyak yang wangi dan sebagainya. Berdasarkan hadith yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud: "Apabila seseorang dari kamu mempunyai rambut maka muliakanlah".  Hadith ini umum baik bagi golongan lelaki mahupun bagi golongan perempuan. Saidatina Aisyah pula pernah berkata yang bermaksud: “Perhiasan bagi lelaki adalah pada janggutnya, dan perhiasan bagi wanita pula adalah pada rambutnya.”

Penulis mengelaskan permasalahan pemakaian rambut palsu dengan dua jenis, iaitu rambut palsu daripada rambut manusia dan rambut palsu yang bukan berasal daripada rambut manusia. Penulisan pula dengan kalimah ‘penyambungan rambut’ yang membawa maksud ‘pemakaian rambut palsu’.


Perempuan yang menyambungkan rambut :

Ittifaq (kesemua) ulamak telah bersepakat bahawa HARAM bagi wanita untuk menyambungkan rambut berdasarkan hadis sahih Bukhari, daripada Aisyah RA, sesungguhnya Jarib daripada Ansar berkahwin, dan dia sakit, rambutnya telah habis dipotong, dan dia mahu menyambung rambut, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata: “Allah melaknat wanita yang menyambungkan rambut dan meminta disambungkan rambutnya.”

'Disambungkan' di dalam hadis adalah menyambung rambut wanita dengan rambut wanita yang lain. Maka, bagi masalah ini, hukumnya adalah HARAM bagi wanita untuk menyambung rambutnya dengan rambut wanita yang lain berdasarkan kalimah ‘laknat’, bahkan perbuatan ini tergolong di dalam dosa-dosa besar. Berkata Imam Nawawi: “dan di dalam hadis ini menjelaskan wanita yang menyambungkan rambut tergolong dalam maksiat yang besar dan dilaknat perbuatannya.


Hukum Wanita Menyambungkan Rambut dengan yang bukan Rambut Manusia yang lain:

Ulamak telah berselisih pandangan berkaitan masalah ini dengan EMPAT pandangan:
 1. Mazhab Hanafi                : Menyambung rambut dengan yang bukan daripada rambut manusia seperti bulu dan tali adalah HARUS. Haramnya penyambungan rambut ini hanya kepada rambut manusia yang lain sahaja berdasarkan hadis. Maka jika disambungkan rambut dengan yang bukan daripada rambut manusia adalah diharuskan.
   
 2. Mazhab Maliki dan Zohiriyah   : Menyambungkan rambut dengan yang bukan daripada rambut manusia seperti daripada bulu haiwan adalah HARAM. Berkata Imam Malik: “tidaklah sepatutnya bagi wanita itu untuk menyambungkan rambutnya daripada rambut manusia atau yang selainnya.” Berdasarkan dalil umum hadis Jabir: “Nabi SAW menghalang para wanita untuk menyambungkan rambut walau dengan apapun.” Kerana padanya adalah penipuan yang besar dan menukar ciptaan Allah Taala.
 3. Mazhab Hambali : Menyambungkan rambut dengan yang selain daripada rambut manusia seperti bulu haiwan adalah HARAM sepertimana menyambungkan rambut dengan rambut manusia yang lain berdasarkan hadis yang sebelum ini kerana ia dianggap sebagai satu penipuan. Jika disambungkan bukan daripada bulu haiwan dan memerlukan hajat yang tersangatan, maka hukumnya adalah HARUS.

 4. Mazhab Syafie : Menyambung  rambut yang bukan daripada rambut manusia yang tidak najis seperti bulu kambing yang dijadikan benang hukumnya HARUS dengan tiga pandangan:
  • Pertama: HARUS menyambung dengan keizinan suami. 
  • Kedua   : HARAM menyambungkan rambut secara mutlak walaupun mendapat keizinan suami. 
  • Ketiga   : HARUS menyambungkan secara mutlak walaupun tidak mendapat keizinan suami.
    Dan pandangan yang pertama adalah yang paling sahih di sisi Mazhab Syafie. Kerana bagi imam Syafie, menyambungkan rambut dengan yang bukan daripada rambut manusia tidak wujud penipuan. 


Wanita yang Mencukur Rambut :

Ulamak telah berijmak bahawa wanita tidak boleh bercukur ketika haji, dan sekadar memendekkan sahaja.

Jumhur ulamak di sisi Hanafiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah bahawa MAKRUH bagi wanita untuk mencukur rambut tanpa ada darurat ataupun kesakitan, kerana wanita punya hak bagi mereka untuk mencantikkan kembali rambut mereka dengan cara mencukur (seperti rambut yang kusut, dicukur untuk mencantikkan kembali).  Dan haram bagi seorang wanita untuk menyerupai lelaki.
Imam An-Nasai meriwayatkan daripada saidina Ali r.a berkata : “Rasulullah SAW menegah perempuan yang mencukur kepala dan perempuan yang mencukur kepalanya tidak layak digelar perempuan sedangkan rambut itu perhiasan yang khusus baginya. “( perempuan2 di zaman jahiliah apabila mereka ditimpa musibah seperti kesedihan kerana kematian suami atau anak, mereka mencukur kepala )

Di sisi Malikiyyah dan Zohiriyah, HARAM mencukur kepala bagi wanita secara mutlak berdasarkan hadis di atas. Dan ini adalah pandangan yang rojih.


Hukum Mencantikkan Rambut melalui Pembedahan

Dewasa kini, banyak syarikat-syarikat kecantikan yang membuat rawatan kecantikan rambut melalui pembedahan. Ini merupakan masalah baru yang tidak pernah wujud pada zaman dahulu. Jadi, apakah hukum bagi permasalahan ini?
Sebelum menjawab persoalan ini, adalah lebih baik bagi dijelaskan garis sempadan bagi mereka yang mahu mencantikkan rambut.

Garis Sempadan Bagi Wanita untuk Mencantikkan Rambut
 1. Tidak boleh mencantikkan dengan penipuan(mengambil daripada rambut orang lain).
 2. Tidak mengubah sehingga hilang ciptaan yang asal.
 3. Bahan yang digunakan bukan daripada najis.
 4. Bukan bertujuan untuk menyerupai jantina (lelaki dan wanita) yang selainnya.
 5. Bukan bertujuan untuk menyerupai orang kafir ataupun orang jahat.
 6. Tidak membawa kemudharatan yang besar.
Jika garis panduan di atas dipatuhi, maka hukum mencantikkan rambut melalui rawatan pembedahan adalah HARUS.

Bagi rawatan rambut melalui penanaman rambut di kepala pula untuk melebatkan rambut, hukumnya HARUS jika tiada penipuan padanya. Malah rawatan ini mampu mengembalikan semula penciptaan rambut kepada manusia.


Rawatan Rambut Beruban pada Kepala Remaja dan Kanak-Kanak

Rambut manusia beruban dengan dua cara, iaitu kerana tabii(usia yang semakin lanjut) dan bukan disebabkan tabii (disebabkan penyakit).

Maka HARUS hukumnya bagi remaja mahupun kanak-kanak yang beruban ini untuk mendapatkan rawatan jika tiada penipuan dan pengubahan ciptaan manusia padanya (sekadar merawat uban sahaja). 


 _________________________

Rujukan: 
كتاب قضايا فقهية معاصرة
د. حمد العزام
الفصل الدراسي الثاني
في باب : تجميل الشعر بالوصل والاءزالة والجراحة

0 comments:

Post a Comment

Renungan bersama...

Sebarkan ilmu walau sedikit cuma. Mungkin ada percampuran ilmu yang tidak ilmiah disampaikan di dalam blog ini, namun harapannya agar semua lapisan masyarakat dapat mengambil sesuatu - kalau tidak banyak, sedikit - Tidak sekadar lapisan masyarat yang berilmu, mencintai ilmu dan yang punya kesedaran ilmu agama sahaja yang mendapat manfaatnya...

"Jika orang-orang ilmuan hanya mahu mengajar kepada orang-orang yang hanya ada kesedaran sahaja, orang-orang yang masih belum mendapat kesedaran pula, tanggungjawab siapa?"
 

khalifahBumi Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger